Overlijden

Een geliefde sterft. Er is verdriet, ongeloof, en misschien ook ontreddering. Hulp van buiten is zeer welkom. Naast de uitvaartverzorger kan ook een ritueelbegeleider de nabestaanden helpen, in het bijzonder bij het vorm en inhoud geven van een afscheidsbijeenkomst.

Uitgangspunt is dat de wensen van de familie voorop staan. In een voorgesprek vorm ik me een beeld van de overledene. Het schrijven van een stijlvol In Memoriam, toergespitst op het leven van de overledene, kan een belangrijk onderdeel zijn van het afscheid. Inbreng van de familie is heel belangrijk. Dingen die daarnaast aan de orde kunnen komen zijn symbolen, rituelen, teksten, de muziek, de locatie.

Als de mogelijkheid zich voordoet en de wens is er, kan ik samen met de stervende de balans van zijn of haar leven opmaken en vorm geven aan het afscheid. Het is denkbaar dat de overledene tijdens het afscheid via beeld en/of geluid meewerkt aan zijn eigen afscheid. Ook hierbij staat voorop dat de wens van de betrokkenen uitgangspunt is. 

Meestal treed ik op als voorganger, maar ben ook beschikbaar voor coaching en advies in het proces van afscheid nemen.